CURRICULUM VITAE


<ZPĚT

 

 

Tereza Riedlbauchová (* 1977, Praha)
básnířka, nakladatelka, editorka, překladatelka a literární historička


OSOBNÍ ÚDAJE

 • PhDr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D., nar. 11. 1. 1977 v Praze
  adresa: Seifertova 25, 130 00 Praha 3, Česká republika
  tel.: 00420/724574696
  email: teriedl@post.cz, info@terezariedlbauchova.eu


ZAMĚSTNÁNÍ

 • Externí ediční projekty pro různé instituce (od roku 2017): Pražské jaro – příloha LN (2021), Jihočeské divadlo (2019), PKF – Prague Philharmonia (2018), Památník národního písemnictví (2018)

 • Památník národního písemnictví (2011–2017): vědecká tajemnice a zástupkyně ředitele

 • Sorbonna, Paříž 4, Katedra slavistiky (2007–2011): lektorka češtiny

 • Loir Valley Langues (2006–2007): výuka češtiny pro jazykovou agenturu ve Francii

 • Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra historických studií (2006): výuka 2 literárních seminářů (současná česká próza a poezie)

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra české literatury (2003–2006): výuka 2 literárních seminářů (česká literatura 19. století)

 • Gymnázium Buďánka (2004–2006, 2000–2001): výuka francouzštiny a české literatury

 • Lidové noviny (2003–2004): pomocná redaktorka v redakci kultury


VZDĚLÁNÍ

 • Sorbonna, Paříž 4, Katedra slavistiky: Master 2 (2006–2009)

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav české literatury a literární vědy: doktorské studium (2002–2007)

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: český jazyk a literatura (1995–2002), francouzština (1997–2003)

 • Sorbonna, Paříž 4, Katedra slavistiky (19. 11. – 19. 12. 2002): stáž

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra českého jazyka a literatury (letní semestr 2000): stáž

 • Akademické gymnázium, Štěpánská 22 v Praze (1991–1995)

 • studium hry na klavír a zpěvu


JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • francouzština: pokročilá

 • angličtina, španělština: středně pokročilá

 • základy dalších jazyků: ruština, polština, srbština, slovenština, latina, italština, portugalština, němčina


DALŠÍ AKTIVITY

A) SPISOVATELSKÁ ČINNOST

 • literární rezidence – červenec 2019 (Broumov)

 • mezinárodní literární festivaly a knižní veletrhy

  • Island – červen 2021 (Ljóđamála – Akureyri)

  • Skotsko – březen 2021 (StAnza – St Andrews)

  • Svět knihy – květen 2019

  • Turecko – listopad 2017 (Intercontinental Young Poets Festival – Istanbul)

  • Slovensko – červen 2017 (Slovenská jar – Martin)

  • Kanada – březen 2017 (Versefest – Ottawa)

  • Rumunsko – červenec 2016 (Curtea de Argeş Poetry nights – Bukurešť, Curtea de Argeş)

  • Německo – březen 2015 (knižní veletrh – Lipsko)

  • Srbsko – květen 2014 (Trgni se! Poezija! – Bělehrad)

  • Bulharsko – červen 2013 (Sofija Poetiki – Sofie)

  • Česká republika – červenec 2010 (Měsíc autorského čtení, 11. ročník – Brno, Ostrava)

  • Bulharsko – květen 2010 (Slavjanska prezrdka – Varna)

  • Francie – březen 2008 (Poésies de Paris a Prague – Paříž)

  • Česká republika – září 2007 (Poezie mezi Prahou a Paříží – Praha)

  • Slovensko – září – říjen 2004 (Ars poetica – Bratislava)

  • Kanada – červenec 2002 (Jeux de la francophonie – Ottawa, turné básníků – Québec, Trois Rivières, Montréal, Biennale de la langue française – Ottawa)

 • autorská čtení

  • Bulharsko, (Sofie, Varna, Plovdiv)

  • Česká republika (Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Jindřichův Hradec, Vimperk, České Budějovice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Kutná Hora atd.)

  • Francie (Paříž, Versailles, Charleville-Mezières)

  • Island (Akureyri)

  • Kanada (Ottawa, Québec, Trois Rivières, Montréal)

  • Německo (Lipsko)

  • Rumunsko (Curtea de Argeş)

  • Skotsko (St Andrews)

  • Slovensko (Bratislava, Košice, Martin)

  • Srbsko (Bělehrad)

  • Španělsko (Madrid)

  • Turecko (Istanbul)

 • členka Asociace spisovatelů, Česká republika – od roku 2014

 • porota Drážďanské ceny lyriky – 2012 a 2014

 • ceny

  • 1. cena na festivalu Slavjanska prezrdka v Bulharské Varně – 2010

  • 3. cena na soutěži Ortenova Kutná Hora v ČR – 1998

B) VYDAVATELSKÁ A KULTURNÍ ČINNOST

 • založení vlastního nakladatelství Literární salon (www.literarnisalon.cz, od roku 2007): zaměření na básnické debuty, 37 vydaných titulů

 • organizování domácích literárních salonů v Praze a Paříži (2001–2010): autorská čtení, výstavy, divadelní nebo hudební vystoupení

 • založení francouzské asociace Boulvart (www.boulvart.fr, od roku 2007): zaměření na česko-francouzské kulturní vztahy, pořádání festivalu v Praze a Paříži, vydávání bilingvních knih

 • organizování večerů ve Francouzském institutu v Praze (2002–2003): francouzská poezie

 • spolupráce s Českým rozhlasem: literární pořady

 • spolupráce s Českou televizí: kulturní dokumenty

C) VĚDECKÁ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • založení vědeckých edic: Depozitář v Památníku národního písemnictví v Praze (2012) a Opera litterarum bohemicarum studentium magistrorumque na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2003)

 • řízení vědecké, odborné a ediční činnosti, účast ve všech poradních orgánech Památníku národního písemnictví v Praze, účast v externích radách (Ediční rada Národního muzea aj.)

 • organizace: literární exkurze, workshopy, pobyty v zahraničí pro vysokoškolské studenty

 • účast na konferencích a organizace konferencí: (Česká republika, Francie, Gruzie, Německo), např.:

  • ICOM/ICLM „Literature, Music, and Cultural Heritage“, Národní muzeum Gruzie a Státní muzeum gruzínské literatury G. Leonidze, Tbilisi v Gruzii, 27. 9. – 1. 10. 2015

  • V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, AV ČR v Praze, 29. 6. – 4. 7. 2015

  • Médiateurs et lieux de médiation culturelle entre la France et l‘Europe centrale, Centrum pro současné středoevropské dějiny (Paříž 1, Sorbonna) a Institut slovanských studií v Paříži, 24. – 25. 10. 2013

  • William Ritter (l‘Europe centrale en amateur), Katedra slavistiky, Paříž 4 – Sorbonna v Paříži, 21. – 22. 11. 2008

  • V ráji šumavském (Karel Klostermann), Městská knihovna v Klatovech, 24. – 25. 4. 2008

  • Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy (organizace Miroslava Novotná, Jiří Kudrnáč, Michal Fránek, Tereza Riedlbauchová), FF MU v Brně, 5. – 7. 11. 2007

  • Interfaces: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde – Tschechische, polnische und deutsche Aspekte, Univerzita Lipsko v Lipsku, 17. – 24. 10. 2005

  • Božena Němcová (život, dílo, doba), Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, 7. – 9. 9. 2005

  • Perla v hrubé kazajce (Povídka v 2. polovině 19. století), Městská knihovna v Klatovech, 11. – 12. 11. 2004

  • Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze, 13. – 14. 10. 2004

  • Srovnávací poetika v multikulturním světě, Katedra komparatistiky FF UK v Praze, 25. – 26. 9. 2003

  • Slovanství či světoobčanství v české literatuře 2. poloviny 19. století (věnováno památce prof. A. Sticha, organizace Ondřej Macura a Tereza Riedlbauchová), Katedra české literatury FF UK v Praze, 10. – 11. 6. 2003

 

 

<ZPĚT